Home > Nyheter > 100-årig Erfarenhet, 100-årig Kvalitet, 100-årig Service

100-årig Erfarenhet, 100-årig Kvalitet, 100-årig Service

2019-10-16

Sveaverken AB har nu nya ägare, FJD (FJ Dynamics). FJD är ett globalt företag som ägnar sig åt att tillämpa avancerad robotteknik på strategiska områden som jordbruk, logistik och industriell automatisering. Med FJD som stark finansiell trygghe t samt stor kompetens och kunskap inom robotteknik har Sveaverken AB startat en ny resa för att bli en leverantör av smarta lösningar för lantbrukare och djurägare. Samtidigt kommer Sveaverken AB:s långa arbete med fokus på djuromsorg och jordbruksmekanisering bevaras.

Vi är fast beslutna att tillhandhålla både högklassiga produkter och service till våra kunder. Efter ett sekel av arbete inom lantbruk i Norden känner vårt team våra kunder och vi har en stark tro om att våra lösningar kommer att hjälpa våra kunder till en förbättrad lönsamhet med förbättrad livskvalitet.

100-year experience