Discover our latest products and promotions, please join us.
For an improved experience, it is suggested that you switch to the suitable language channel and continue your visit.
  • English (US)
  • Svenska
Go

Ventilation

Ventilationslösningar för olika typer av djurhållning 


  • Tilluftsdon och kanaler i isolerande material för att förhindra kondens.
  • Finns både mekaniska och naturliga ventilationssystem.
  • Anpassat för byggnader av alla storlekar.
  • Automatisk temperaturreglering för både mekanisk och naturlig ventilation. 
  • Effektiva fläktar.
  • Finns ett flertal styrcentraler för alla behov.

Produktlista

SVEA Naturlig Ventilation
SVEA Mekanisk Ventilation

Kontakta oss

Mikael Karlsson
Mikael Karlsson
mikael.karlsson@sveaverken.se
+46 150 487 718
Katrineholm, Sweden
Andreas Axelsson
Andreas Axelsson
andreas.axelsson@sveaverken.se
+46 150 487 715
Östersund, Sweden
Jan Backman
Jan Backman
jan.backman@sveaverken.se
+46 150 487 750
Borgå, Finland
Hanna Ahlqvist
hanna.ahlqvist@sveaverken.se
+46 150 487 711
Borgå, Finland

Meddelande

Om du vill hålla dig uppdaterad om sveaverken-nyheter och evenemang, markera denna ruta (valfritt)

Registrera dig för att få produktuppdateringar