Discover our latest products and promotions, please join us.
For an improved experience, it is suggested that you switch to the suitable language channel and continue your visit.
  • English (US)
  • Svenska
Go

Home > Produktcenter > SVEA Compact (Hydraulisk)

Hydraul drivet skrapsystem för tvärränna


  • SVEA Compact-skrapan är en variant av vår SVEA Robust-skrapan.
  • Det hydraul drivna skrapsystemet förflyttar fast- och flytgödsel i stall för lösdrift och i uppbundna stallar.
Foderputtare
Foderputtare
Smart Aktivitetsmätning
Borste För Kor
Smart Värmelampa
Smart LED-ljus

Kontakta oss

Mikael Karlsson
Mikael Karlsson
mikael.karlsson@sveaverken.se
+46 150 487 718
Katrineholm, Sweden
Andreas Axelsson
Andreas Axelsson
andreas.axelsson@sveaverken.se
+46 150 487 715
Östersund, Sweden
Jan Backman
Jan Backman
jan.backman@sveaverken.se
+46 150 487 750
Borgå, Finland
Hanna Ahlqvist
hanna.ahlqvist@sveaverken.se
+46 150 487 711
Borgå, Finland

Meddelande

Om du vill hålla dig uppdaterad om sveaverken-nyheter och evenemang, markera denna ruta (valfritt)

Registrera dig för att få produktuppdateringar