Sveaverkens smarta jordbrukslösning

Sveaverkens smarta jordbrukslösning är en omfattande automatiserad helhetslösning som är utformad för främst mjölkproduktion och täcker 6 grundläggande funktionssystem: smart utfordringssystem, smart utgödslingssystem, kontrollsystem för stallmiljö, besättningshanteringssystem, energisystem och välfärdssystem.
Det systematiska helhetssystemet bidrar inte bara till minskad manuell arbetskraft och därmed lägre arbetskostnader, utan även en förbättrad gårdsdrift och produktion.

Smart utfodringssystem

Sveaverkens smarta utfodringssystem består av 4 grundlänggande funktionsderlar: fonderlagring, fodertransport, forderåtervinning, automatisk utfodring med navigeringssystem och vattentråg. Foder matas från silo och transporteras via foderskruv ut till foderblandrare eller foderstationer. För att minska foderspill kan foderputtaren på förinställd tid och rutt putta fram foderspillet på foderbordet till djuren. Vår LandMaster-navigationssystem kan användas för att automatiskt transportera foder till foderblandare eller foderbord.

Silo

Säker, hygienisk och effektiv foderhantering

Läs mer
Skruv

Enkel och stabil design som är anpassad för flera användningsområden inom foder- och spannmålstransport

Läs mer
Foderputtare

Smart funktion utan manuell styrning

Läs mer
Vattentråg

Det bästa alternativet för rena vattenkoppar och friska djur

Läs mer

Smart utgödslingssystem

Sveaverkens smarta utgödslingssystem kan bidra till en markant minskning av arbetstiden och arbetskraften på gården. Den automatiska helhetslösningen innefattar rengöring av stallar, transport vidare till gödselbrunn, bearbetning av gödseln och återvinning av näringsämnen. Systemet rengör skrapgångar med hjälp av gödselskrapor eller gödselrobot som arbetar på förinställda tider, samlar upp gödseln i kulvert som automatiskt transporterar ut gödseln till gödselbrunnen där gödseln kan återanvändas som gödningsmedel på åkrar.

Gödselskrapor

Prisvärd lösning för rengöring av skrapgångar vilket bidrar till en god djurhälsa

Gödselpump

Utformad för automatisk pumpning, blandning och sönderdelning av gödseln


Kontrollsystem för stallmiljö


Sveaverkens kontrollsystem för stallmiljö består av belysning och ventilation som automatisk regleras för att skapa en optimal stallbelysning och stallventilation för dina djur. Sensorerna samlar in realtidsinformation om belysning och temperatur som skickas till datacentral för analys. Därefter kan den insamlade informationen användas för att automatiskt reglera belysningen och ventilationen i stallet.

ventilation

Ventilation

Ventilationslösning för stallar av olika storlek och olika djurslag

Läs mer

Lighting

Belysning

Hållbar och effektiv belysning för dina stallar

Läs mer
Smart aktivitetsmätning

Enklare hantering, högre produktivitet


Besättningshanteringssystem


Sveaverkens besättningshanteringssystem är delvis utformad för att upptäcka brunst baserat på rörelsemängd och kroppstemperatur, vilket möjliggör en mer effektiv registrering av brunst och systemet bidrar även till snabbare upptäckt av sjuka djur.Med en smart sensor kan information om enskilda djur samlas in och analyseras för att bidra till en mer effektiv besättningshantering med optimala lösningar för just din besättning.

Energisystem

Sveaverkens energilagringssystem är en reservkraft som kan förse gården med ström vid strömavbrott. Solpanelerna kan generera elektricitet av solljus och elöverskottet kan återföras till kraftnätet eller lagras i batteripaket vilket gör att dieselaggregatet bara behöver användas som säkerhetssystem vid strömavbrott under perioder med mycket lite solljus. Energilagringssystemet funderar som en reservkraftlagring för att säkerställa kontinuerlig drift.

Solar Panel & Power System
Solpanel & energilagringssystem
Portabel energilagringsstation
Portabel energilagringsstation


Välfärdssystem


Sveaverkens djurskyddssystem, bestående av elektrisk koborste och massageborste, ger dina djur en bekvämare och trevligare fritid. Det gör att varje enskilt djur har enkel tillgång till komforten.

svea care for cows

SVEA Komfortkliare
Läs mer

sveaverken brush

Borste För Kor
Läs mer